Merak Edilenler

Adak Ne Demektir?

Adak kişinin farz veya vacip cinsinden bir  ibadeti yapacağına dair Allah'a söz vererek o ibadeti kendisine borç kılması demektir. Adak, ferdini arzu ettiğine kavuşmak, korktuğundan sakınmak hususunda Allah'ın yardım ve desteğini sağlamak amacıyla kendiliğinden bir takım dini mükellefler altına girmesi olarak yorumlanabilir. Bu nedenle adak hemen hemen bütün dinlerde değişik şekillerde bulunmaktadır.

 

Akika Kurbanı Dedir?

Yeni doğan çocuk için şükür amacıyla kesilen kurbana "Akika" adı verilir. Akika kurbanı kesmek müstehaptır. Akika kurbanı olarak kesilecek hayvanda diğer kurbanlarda aranan şartlar aranır.

Akika kurbanı çocuğun doğduğu günden buluğ çağına kadar kesilebilirse de doğumunun yedindi günü kesilmesi daha faziletlidir. Aynı günde çocuğa isim verilmesi ve saçının kesilerek ağırlığınca altın tasadduk edilmesi müstehaptır. Akika kurbanının etinden ve derisinden kurban sahibi dahil herkes istifade edebilir.

 

Adak kurbanının bedeli para olarak fakire verilebilir mi?

Adak, kişinin bir ibadeti yapacağına dair Allah’a söz vererek üzerine borç kılması anlamına geldiğinden, bu borçtan kurtulması için adağını yerine getirmesi gerekir. Bundan dolayı kurban keseceğine dair adakta bulanan kişi dinen zengindir, dolayısıyla Allah'ın kendisine bahsetmiş olduğu nimetlere şüfran ifadesi ve Allah yolunda fedakarlığın nisanesi olarak kurban kesmelidir.

 

Adak kurban etinden kimler yiyebilir.

Adak kurbanının etinin, adağı yapan kişinin kendisi, eşi, usul ve furuu (yani annesi, babası, nineleri, dedeleri, çocukları, torunları) dışında kalan fakirlere dağıtılması gerekir. Ancak adakta bulunan kişinin ve evdekilerin etinden az miktarda yemelerinde sakınca yoktur.