Hizmetlerimiz / Kurbanlık

Kurban, kelime olarak kurb kökünden mastar olup yaklaşmak manasına gelir. Dini bir ıstılah olarak ise kurban; Allah-u Teala’nın rızasını ümit edip yakınlığını kazanmak için kesilen hayvana denir.

Kur’an- Kerim, kurban müessesesinin Hz. Adem’in (a.s.) çocuklarıyla birlikte başladığını haber verir.

Kurban ve kurbiyet kelimeleri aynı köktendir. Zaten kurban da ancak Allah’a yaklaşmak niyetiyle kesilir. Hacc Suresi’nde; Allah’a ulaşanın, kurbanların eti veya kanı olmadığı, ancak kalplerin takvası olduğu vurgulanmıştır.

KURBAN KESİMİNİ GÜZEL YAPMAK:

Hz. Peygamber (s.a.v.) hayvan hakları konusuna bugün modern toplumların bile ulaşamadığı çok önemli kıstaslar getirmiştir. Susamış bir hayvana su vermenin cennete gitmeye, bir hayvana eziyet etmenin de cehenneme gitmeye vesile olabileceğini ifade etmiştir. Normal şartlarda bile hayvanların hakları hususunda çok titiz olan Peygamberimiz, bir ibadet olan kurban kesimi hakkında “Yüce Allah, her şeyi iyi ve güzel yapmayı emretmiştir. Hayvan keserken, kesimde iyi davranınız; bıçağı güzelce bileyiniz ve hayvana eziyet vermeyiniz” 12 buyurarak kurbanlığa ibadete yaraşır şekilde davranılmasını emretmiş ve kendisi de öyle yapmıştır.